TOP

Thiết bị phân tích Logic

Thiết bị kiểm tra IC số
Thiết bị kiểm tra IC số

Hãng sản xuất: Châu Á

Thư viện IC kiểm tra:

-        Họ IC TTL 54/74, IC CMOS, IC nhớ, giao tiếp IC, ngoại vi, bộ vi xử lý và các IC LSI(họ 75000, họ ULN2000, họ DS8800, họ 8T, họ 8200, họ 25/26/29, họ MC6800, họ MC3400, họ Z80, họ MC6500, họ Intel 8000, v.v…)

--------------Còn tiếp------------------

Xin vui lòng liên hệ để có danh mục và tài liệu đầy đủ

Sản phẩm nổi bật